img top

Obchodní korporace

komplexní právo obchodních společností a družstev:

  • zakládání obchodních korporací – příprava zakladatelských dokumentů (zakladatelských právních jednání – společenských smluv, stanov atd.), podávání návrhů na zápis korporací do obchodního rejstříku, zastupování v rejstříkovém řízení
  • poradenství týkající se vlastnických a majetkových struktur společníků, akcionářů a členů
  • konání valných hromad, příprava dokumentů pro valné hromady, vedení valných hromad, zastupování společníků, akcionářů a členů na valných hromadách a schůzích
  • zvyšování a snižování základního kapitálu
  • příprava dokumentů upravujících vnitřní vztahy v korporacích
  • rušení obchodních korporací s likvidací
  • restrukturalizace, převody majetku, prodej a pacht závodu
  • přeměny obchodních korporací (fúze, rozdělení, změny právních forem, převody jmění na společníka)
  • koncernové právo
  • příprava smluv o převodech obchodních podílů