img top

Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová

  • Tel.: +420 377 481 444
  • Fax: +420 377 481 459
  • Identifikační číslo: 05137721
  • Evidenční číslo: 17011
  • Specializace: právo obchodních korporací, občanské právo, insolvenční právo, trestní právo, zastupování klientů v soudních a rozhodčích řízeních

zdenka kusova detail

Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová absolvovala studium Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni v roce 2011, Fakultu právnickou Západočeské univerzity v Plzni dokončila v roce 2012. Od roku 2012 vykonávala v advokátní kanceláří GÖRGES & PARTNERS praxi advokátní koncipientky se zaměřením na právo obchodních korporací. Od roku 2016 je trvale spolupracující advokátkou. Právní služby poskytuje též v anglickém a německém jazyce.

Výkon advokacie dočasně pozastaven z důvodu mateřské/rodičovské dovolené.