img top

Soudní a rozhodčí řízení

 • zastupování klientů před soudy všech stupňů a před Ústavním soudem České republiky
 • sepisování rozhodčích smluv a rozhodčích doložek
 • sepisování návrhů na zahájení soudních a rozhodčích řízení
 • zpracovávání právních analýz skutkového stavu a návrhů procesní strategie
 • výkon funkce rozhodce
 • zastupování stran v rozhodčím řízení
  - rozhodčí řízení ad hoc
  - rozhodčí řízení před Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky
  - rozhodčí řízení před Mezinárodním rozhodčím soudem ICC
 • zastupování klientů při jednáních o smírném řešení
 • právní podpora při vymáhání rozhodnutí