img top

Trestní právo

 • všeobecné trestněprávní poradenství, zpracování analýz právních jednání z hlediska trestněprávní odpovědnosti
 • obhajoba klientů v přípravném řízení
 • zastupování klientů v řízení o vazbě
 • obhajování klientů při hlavním líčení i v řízení před odvolacím soudem
 • komplexní obhajoba právnických osob v rámci trestního řízení
 • obhajování mladistvých před specializovanými soudy pro mládež
 • sepisování a podávání řádných i mimořádných opravných prostředků proti rozhodnutím orgánů činných v trestním řízení
 • zastupování klientů před Nejvyšším soudem České republiky v rámci řízení o dovolání
 • zastupování klientů ve vykonávacím řízení, podávání žádostí o podmíněné propuštění z výkonu trestu
 • zastupování poškozených, uplatňování nároků poškozených na náhradu škody v rámci trestního řízení
 • zastupování klientů při jednání s Probační a mediační službou České republiky