img top

Pracovní právo

všeobecné poradenství v oblasti pracovněprávní problematiky

 • poskytování komplexního právního servisu pro zaměstnavatele ve spolupráci s účetními, daňovými poradci a auditory

pracovní úrazy

 • zastupování zaměstnavatelů vůči zaměstnancům i státním úřadům (úřady práce, inspektoráty práce)
 • zastupování zaměstnanců

sepisování pracovněprávních dokumentů

 • pracovní smlouvy, dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce
 • výpovědi pracovních poměrů
 • rušení pracovních poměrů ve zkušební době, okamžitá zrušení pracovních poměrů
 • vnitřní předpisy, pracovní řády, mzdové dokumenty
 • interní předpisy zaměstnavatele
 • dohody o náhradě škody, dohody o srážkách ze mzdy

problematika kolektivního vyjednávání

 • zastupování zaměstnavatelů při kolektivním vyjednávání
 • poradenství při sepisování kolektivních smluv
 • zastupování zaměstnavatelů při jednání s odborovými organizacemi
 • zastupování zaměstnavatelů při jednání s odborovými svazy